SyskonSKAP Street

Under fyra veckor på sommarlovet arbetade barn och ungdomar med gatukonst i Marknaden i Gottsunda centrum. Förutom våra pedagoger hade vi tre gästlärare på plats: Ruskig Ångest, Elisabeth Bucht (Garnapa) och Erik Hedman. Tillsammans med gruppen gjorde de plakat, flaggor och skulpturer, och de målade graffiti och virkade.

Under Hiphopfestivalen visar vi deras arbeten i Marknaden för alla som vill. 

Öppet fredag 4 sep kl 15.00–19.00, lördag 5 sep kl 15.00–19.00. 

SyskonSKAP pågår under hela läsåret och drivs av Konstfrämjandet Uppland.

För mer information kontakta verksamhetsledare Johanna Uddén, johanna.udden@konstframjandet.se, 0705-646697