RolfCarlWerner

RCW

Sprejfärg är det medium som RolfCarlWerner uteslutande använder i sitt skapande men under förra årtiondet började han även skapa skulpturer. Under Gottsunda HipHop kommer vi få se hans 3D-skulpturer skapat med hjälp av 2D-måleri och MDF.

Fauna, biologi och teknik är de främsta källorna där RCW hämtar sin inspiration ifrån. Med sitt ursprung från första vågen av graffiti i Sverige på 80-talet så försöker han alltid behålla en slags energi i uttrycket. Mycket skapas utifrån en spontan  känsla men även genom en analytisk reflektion, inte alltid så uppenbart i verkens slutresultat men det finns oftast där som en ingång.

Skulpturerna på GHH tituleras ”Energy Zone”, dom kommer befinna sig mitt i samhällsstrukturen som en slags energikälla, både för öga och själ. Men även fysiskt då man kan kliva in i verken och får då chansen till att i en stilla stund stå och samla energi i kropp och själ eller bara ta tillfället i akt och reflektera på sin omgivning, den konkreta bebyggelsen men även rörelserna i samhället.

Instagram @rolfcarlwerner