Ovita kuber

Under festivalen kommer vi bygga upp två ovita kuber i Gottsunda.’

Den kommer att målas. Om. Samtal om den vita kuben.

Av olika inbjudna graffitimålare och stadskonstnärer.

Den vita kuben är den grundläggande konstnärliga symbolen.

Det vita, tomma rummet i vilket exakt allt kan diskuteras oavsett politiska eller makt utanför är konstens uppgift och ansvar.

Den vita kuben representerar all mänsklig aktivitet och den absoluta sanningen och friheten.

https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1612837&fileOId=1716773