Olabo

Duchamp är inspirationen till all offentlig konst. 

Stureplanshyenorna blev en nationellt uppmärksammad skulpturserie utförd av Olabo. Ett gediget och tungt gatukonstprojekt som fick starkt stöd för att permanenteras. Det fanns ett tydligt budskap, formulerat av Folke, riktat mot betraktarna av verket vilket löd fritt tolkat: Hyenan är nattaktiv, livnär sig på lättimponerade samt räds solidaritet och gemenskap.

Kan det vara så att det populära verket togs bort av Stockholms Stad pga av budskapet och inte konsten i sig? 

Olabo har liksom Duchamp ställt frågan vem konsten är till för. Vilket utrymme får den i relation med tex klotter och reklam.

 

Tolkningen av verkligheten är alltid subjektiv och i betraktarens händer. Strukturer och mönster påverkar dina beslut. Även om du inte ser dem.

Gatukonst.se möter Olabo:
http://www.gatukonst.se/2012/10/15/gatukonst-moter-olabo-talar-ut/