Kateryna Komendant—

Streetart, paintings and murals from Ukraina.
Jag heter Kateryna Komendant och är utbildad konstrestauratör.
Det var aldirg min passion, men det hjälpte mig att bilda min egen stil genom att titta på gamla mästares tekniker och estetik.
Men nya tider förde med sig nya idéer, nya tekniker och nya ämnen.
Mitt konstverk handlar om samspelet mellan starka och motsatta energier, som kämpar, eftersom hela världen är en kamp med kompromisser, seger och nederlag.
Min värld är full av skönhet sammanflätad med fulhet, bra med dåligt.
Dessa motsatta saker skapar tillsammans vad omger oss. Det är fantastiskt och ibland skrämmande att
se hur allt rör sig och du kan vara en åskådare till alla dessa händelser.

Instagram: komendantttt