JHNYO

Johan Lundborg

I vår samtid omges vi av strukturer, normer och olika föreskrifter. Dessa ledstänger kan ge trygghet men kan också upplevas som kvävande.
Att vi i brist på självreflektion lätt styrs av dessa konstruktioner är intressant. Jag tänker mycket på det i förhållande till misslyckanden, det oväntade och det osjälvklara. Ofta skapar jag mig tillfällen att misslyckas. Att inte ha för mycket kontroll i processen och att våga utforska gör det hela mer intressant, det kan misslyckas men misslyckandet går också att utforska.
Instagram: JHNYO

Jhnyo 2020