GEIS

GEIS/GIJS, KZG Gijs Weijer växte up i Amsterdam. I början av 90 talet började han måla graffiti tillsammans
med två vänner: GIER och DHOSP.

Dom startade en graffiti crew som så småningom fick heta KZG. KZG står för ”Kunst Zonder Grenzen” som
betyder Konst Utan Gränser. KZG tyckte att det var viktig att att försöka utveckla en egen stil. Tanken var att
graffiti är en riktig konstform. Men inte nödvändigtvis den konstnärliga slutstationen. Någonstans i mitten av
90-talet hade KZG omkring 12 medlemmar. OWIE, EN1, FEBO, SOAM, SPIT, CHEK, GATE, BAIM, SKODS och
några till. Det var en spännande tid med många olika crews i stan. Det fanns CBS, INC, DSK, NES, SHP, SMD,
MSN, GVB, TUV, ASD, BB,TBH, WTO mm.
Av KZG crew har hälften fortsätt med konstnärlig skapande. En del av dem har blivit yrkesverksamma
konstnärer eller grafiska formgivare. Några målade vidare vid SMD crew. Graffiti gav en ingång till konst och
vänskap för livet. Livet har gått vidare och graffiti har blivit som en hobby.
Gijs Weijer som bor i Sverige sedan 2005 målar nästan aldrig graffiti längre. Men konst fortsätter utan gränser.
Idag jobbar han som konstnär här i Uppsala med ateljé i Gottsunda vid Konstjord. Han är också med i Uppsala
konstfrämjandets styrelse.

Webb: www.gijsweijer.com

Instagram: Gijs_Weijer.

www.uppland.konstframjandet.se och www.konstjord.se