Elina Metso

Elina Metso är en konstnär och illustratör vars uttryck och färgspråk ofta för tankarna till barn-och ungdomslitteratur. Hennes verk består av en kombination av illustrativa porträtt, abstrakta flöden, mönster och naturmotiv. Det flesta av hennes muraler har en invävd tanke som speglar platsen där verket är utfört. Det kan vara något plockat ur platsens bakgrundshistoria, vara kopplat till gatunamnet eller knyta an till en person som bor eller bott på platsen och haft en betydande roll där. Även om hennes verk alltid är platsspecifika och hämtar form, idé och färg från området runt väggen, så finns det ändå former och motiv som har en återkommande, om inte alltid närvarande plats i hennes målningar. Dessa är porträtt och fåglar som ofta får ta plats som avatarer eller som personifierade representationer av väggen.

Instagram: metso_art