Om oss

Gottsunda hiphopfestival är en uppföljare till den internationella hiphopfestivalen i Gottsunda 1992, en viktig händelse i europeisk hiphop-historia. Minnet av festivalen lever kvar än idag hos dem som var där som ungdomar. En del av arvet syns i Gottsundas och Uppsalas levande hiphop-kultur med många utövare inom hiphopens fyra element: breaking, dj, graffiti och rap. Dagens festival är en drog- och alkoholfri folkfest i Gottsunda öppen för alla med gratis inträde.

Trots att hiphop de senaste 30 åren varit en av de största kulturyttringarna har kulturen sällan tagit plats i Gottsunda eller Uppsala på det sätt som dess intresse förtjänar. Hiphop har en potential att överbrygga skillnader vad gäller ålder, kön, bakgrund etc. Viktigt är även att hiphopen i grunden är starkt kopplad till historieberättande, och att genom utövande så får många som annars inte lyssnas på en möjlighet att ta plats och få ut sin historia. Här ser vi att Gottsunda Hiphop spelar en stor roll vad gäller att få ungdomar i Gottsunda och Uppsala att få ut sin historia, och skapa nya minnen av en festival som kan betyda en positiv vändpunkt i människors liv.

Gottsunda HipHop arrangeras i samarbete mellan Uppsala kommun, Fritid Uppsala, Gottsunda Kulturhus, Bibliotek Uppsala, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Grounded, Hemmaplan, Ruskig Ångest, Gottsunda Dans & Teater, Vi unga breakare i Uppsala, Yekbun Alp, Biyan Alp, Kriss Abens och Wermeland Storytelling.