Erik Hannerz

En rätt till staden
Ett föredrag via länk. 15.30 4/9 Kulturpunkten. Arr. Studiefrämjandet.

Subkulturella grupper, oavsett om vi talar om graffiti, skate, punk eller hiphop har analyserats i såväl media som i statliga utredningar dels utifrån den eventuella fara dessa grupper potentiellt utgör för individen och samhället, dels som en kort fas i ungdomars liv där fokus framförallt varit på kläder och stil. Utifrån 20 års forskning kring subkulturella grupper vill jag i denna presentation tweaka den bilden och i stället fokusera på den frigörande och aktiverande potentialen i subkulturella strukturer för handlande. Jag vill tala om vad subkulturer möjliggör i termer av lärande, lekande och berättigande.

Erik Hannerz är kultursociolog vid Lunds universitet. Hans främsta forskningsämnen är subkulturell teori, autencitet, urban etnografi och kulturell kriminologi. Hans senaste forskningsprojekt inkluderar hur graffitimålare i Sverige uppfattar och utnyttjar det urbana rymden. Erik är sedan 2013 lärare vid Center för Social Kulturell forskning, Yale Universitet och koordinator för forskningstemat Urban Kreativitet vid Lunds universitet.