Bomby

Bomby. En sammanslagning av att Bomba, dvs spraya så många tags som möjligt på ett begränsat område, och sago rådjuret Bambi. 

Bomby har inte utmärkt sig som någon intensiv klottrare precis, men Bambi ligger nära till hands då intresset för djur är i fokus. Bombys engagemang i Djurens Rätt är långvarigt, seriöst och intensivt. Kanske även en önskan att ha en slå-på-käften attityd finns liksom bland klottrare/bombare och ibland även hos graffitimålare/konstnärer. 

Visst startade Joseph Beuys ett politiskt parti för djuren? Vilken djurintresserad konstnär tog upp den tråden? Bomby? Beuys tidiga engagemang för miljön har förändrat synen fullständigt politiskt i den frågan, från De Gröne i Tyskland till Sveriges Miljöparti, men även kring medvetna miljöstrategier inom alla partier från höger till vänster. Visst kan enskilda individer och konstnärer påverka. Fråga Elisabeth Ohlson Wallin.